Polskie Mosty Technologiczne - rynek USA
Skysnap sp z o.o.  realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich  nr PMT/2474/1N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” Celem projektu jest realizacja działań rekomendowanych w planie działań eksportowych tj. zwiększenie udziału eksportu na rynek USA poprzez wdrożenie strategii biznesowej internacjonalizacji i promocja rozwiązań Skysnap na rynek USA
Polskie Mosty Technologiczne - Meksyk

Skysnap sp z o.o.  realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich  nr PMT/2474/1N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Celem projektu jest realizacja działań rekomendowanych w planie działań eksportowych tj. zwiększenie udziału eksportu na rynek Meksyk poprzez wdrożenie strategii biznesowej internacjonalizacji i promocja rozwiązań Skysnap na rynku meksykańskim

Inwentaryzacja i modelowanie kluczowych obiektów infrastruktury w technologii BIM

SkySnap w konsorcjum z Politechniką Warszawską realizuje projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską – Prace B+R w inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie
przetwarzania danych pozyskanych dronem” POIR.01.01.01-00-0980/20. Projekt ma na celu usprawnienie monitorowania placu budowy z wykorzystaniem dronów poprzez:

  • automatyzację inwentaryzacji oraz pomiarów
  • zbudowanie bazy wiedzy o budowie opartej o integrację danych ze środowiskiem BIM
INKUB – Inwentaryzacja stanu technicznego Nieruchomości KUBaturowych oparta o wykorzystanie BSL

SkySnap w konsorcjum z Politechniką Warszawską realizuje projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt ma na celu usprawnienie monitorowania i inspekcji nieruchomości poprzez:

  • wykorzystanie dronów do pozyskania danych
  • automatyzację oceny stanu nieruchomości/infrastruktury z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
PROBRD - PROaktywny system wsparcia zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego

 

SkySnap w konsorcjum z ZDG Tor  realizują  projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską – „PROBRD – PROaktywny system wsparcia zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, w oparciu o dane pozyskane przez bezzałogowe statki latające” POIR.01.01.01-00-1173/21. Projekt ma na celu analizowanie przemieszczania się uczestników ruchu drogowego poprzez:

 

  • wykorzystanie dronów do pozyskania danych
  • wyznaczania wektorów i parametrów ruchu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  • analizę ruchu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

 

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_1/2022

W związku z planowaną realizacją  Projektu nr PMT/2474/1N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” , firma Skysnap Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: 

– Zadanie 1:  Opracowanie strategii wejścia na rynek USA w tym analiza konkurencji i pricingu

– Zadanie 2: Opracowanie listy partnerów i klientów na rynek USA

– Zadanie 3: Działania marketingowe na celu pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych poprzez zaistnienie na rynku docelowym (case study, blog, artykuły, etc)

Zadanie 4: Organizacja misji gospodarczej w postaci przygotowania spotkań na  rynku USA lub w trybie zdalnym.

Treść zapytania:

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_1_2022

Załączniki:

PMT1_2022zalacznik_nr1_formularz_ofertowy

PMT1_2022_osw_brak_powiazan

PMT1_2022_doswiadczenie

 2022_PMT_1 protokol_z_postepowania

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_2/2022

W związku z planowaną realizacją  Projektu nr PMT/2637/1N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” , firma Skysnap Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: 

Zadanie 1:  Opracowanie strategii wejścia na rynek meksykański w tym analiza konkurencji i pricingu

Zadanie 2: Opracowanie listy partnerów i klientów na rynek meksykański

Zadanie 3: Działania marketingowe mające na celu pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych poprzez zaistnienie na rynku docelowym ( case study, blog etc)

Zadanie 4: Organizacja misji gospodarczej w postaci przygotowania spotkań na  rynku meksykańskim lub w trybie zdalnym.

Treść Zapytania:

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_2_2022

Załączniki:

PMT2_2022nr1_formularz_ofertowy

PMT2_2022_osw_brak_powiazan

PMT2_2022_doswiadczenie

2022_PMT_2 protokol_z_postepowania

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_3/2022

W związku z planowaną realizacją  Projektu nr PMT/2474/1N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” , firma Skysnap Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: 

Zadanie 1: Opracowanie projektu strony WWW wraz z wdrożeniem

Zadanie 2: Organizacja spotkań z kontrahentami w ramach misji gospodarczej

Treść zapytania:

_Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_3_2022

Załączniki:

PMT32022zalacznik_nr1_formularz_ofertowy

PMT3_2022_osw_brak_powiazan

PMT3_2022_doswiadczenie

2022_PMT_3 protokol_z_postepowania

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_4/2022

W związku z planowaną realizacją  Projektu nr PMT/2637/1N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” , firma Skysnap Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: 

Opracowanie projektu pełnego key visual dla obecnego logo na rynek meksykański

 

Treść zapytania:

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_4_2022

Załączniki:

PMT4_2022_formularz_ofertowy

PMT4_2022_osw_brak_powiazan

PMT4_2022_doswiadczenie

2022_PMT_4 protokol_z_postepowania

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_5/2022

W związku z planowaną realizacją  Projektu nr PMT/2474/1N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” , firma Skysnap Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: 

Zadanie 1:  Doradztwo dotyczące: projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, do prezentacji produktu/usługi/technologii 

Zadanie 2: Organizacja spotkań z kontrahentami w ramach misji gospodarczej

Treść zapytania:

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_5_2022

Załączniki:

PMT5_2022zalacznik_nr1_formularz_ofertowy

PMT5_2022_osw_brak_powiazan

PMT5_2022_doswiadczenie

2022_PMT_5 protokol_z_postepowania

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_6/2022

W związku z planowaną realizacją  Projektu nr PMT/2637/1N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” , firma Skysnap Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: 

Zadanie 1: Doradztwo dotyczące: projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, do prezentacji produktu/usługi/technologii na rynek meksykański

Zadanie 2: Działania marketingowe mające na celu pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych poprzez zaistnienie na rynku meksykańskim

Zadanie 3: Organizacja misji gospodarczej w postaci przygotowania spotkań na  rynku meksykańskim lub w trybie zdalnym.

Treść zapytania:

Zapytanie Ofertowe nr SkySnap_PMT_6_2022

Załączniki:

PMT6_2022nr1_formularz_ofertowy

PMT6_2022_osw_brak_powiazan

PMT6_2022_doswiadczenie

2022_PMT_6 protokol_z_postepowania