Projekty w trakcie realizacji

 Innowacyjny Automatyczny System Monitorowania Stanu Infrastruktury Kolejowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i bezzałogowych statków powietrznych

BRIK-II/0030/2023

SkySnap w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Enprom sp. z o.o. realizuje projekt badawczy współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Prace B+R – Innowacyjny Automatyczny System Monitorowania Stanu Infrastruktury Kolejowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i bezzałogowych statków powietrznych BRIK-II/0030/2023.

Celem Projektu jest opracowanie, stworzenie i przetestowanie innowacyjnego automatycznego, systemu monitorowania stanu infrastruktury kolejowej (UAVforRail). Cel ten będzie zrealizowany poprzez opracowanie narzędzia usprawniającego dotychczasowe działania związane z monitoringiem i nadzorem infrastruktury kolejowej. W ramach projektu planowane jest opracowanie systemu opartego o automatyczny monitoring trakcji i urządzeń PKP PLK poprzez użycie BSP i dedykowany system automatycznej identyfikacji defektów iz uszkodzeń infrastruktury. W systemie zostaną wykorzystane wytworzone nowe algorytmy sztucznej inteligencji do analizy zebranych danych. Proponowany system będzie wyposażony w stację dokująco-lądującą, która umożliwi działanie autonomiczne bez udziału operatorów BSP.

System składał się będzie z:

 • Dedykowanego systemu analizy agregowanych danych pod kątem specyfiki infrastruktury kolejowej wykorzystującego metody Sztucznej Inteligencji (AI).
 • Dostosowanego pod specyfikę infrastruktury kolejowej BSP wyposażonego w zintegrowany moduł pomiarowy.
 • Metodyki prowadzenia optymalnych oblotów.
 • Stacji dokująco-ładującej.

Beneficjent:
Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska
Konsorcjant: SkySnap sp. z o.o.
Konsorcjant: Enprom sp. z o.o.


 

Projekty zakończone

 Inwentaryzacja i modelowanie kluczowych obiektów infrastruktury w technologii BIM

POIR.01.01.01-00-0980/20

SkySnap w konsorcjum z Politechniką Warszawską realizuje projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską – Prace B+R w inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie
przetwarzania danych pozyskanych dronem” POIR.01.01.01-00-0980/20. Projekt ma na celu usprawnienie monitorowania placu budowy z wykorzystaniem dronów poprzez:

 • automatyzację inwentaryzacji oraz pomiarów
 • zbudowanie bazy wiedzy o budowie opartej o integrację danych ze środowiskiem BIM

Beneficjent:
Lider konsorcjum: SkySnap sp. z o.o.
Konsorcjant: Politechnika Warszawska – Wydział Geodezji i Kartografii

INKUB – Inwentaryzacja stanu technicznego Nieruchomości KUBaturowych oparta o wykorzystanie BSL

POIR.01.01.01-00-0895/21

SkySnap w konsorcjum z Politechniką Warszawską realizuje projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt ma na celu usprawnienie monitorowania i inspekcji nieruchomości poprzez:

 • wykorzystanie dronów do pozyskania danych
 • automatyzację oceny stanu nieruchomości/infrastruktury z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Beneficjent:
Lider konsorcjum: SkySnap sp. z o.o. 
Konsorcjant: Politechnika Warszawska – Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

PROBRD – PROaktywny system wsparcia zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego

POIR.01.01.01-00-1173/21

SkySnap w konsorcjum z ZDG Tor  realizują  projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską – „PROBRD – PROaktywny system wsparcia zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, w oparciu o dane pozyskane przez bezzałogowe statki latające” POIR.01.01.01-00-1173/21. Projekt ma na celu analizowanie przemieszczania się uczestników ruchu drogowego poprzez:

 • wykorzystanie dronów do pozyskania danych
 • wyznaczania wektorów i parametrów ruchu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • analizę ruchu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Beneficjent:
Lider konsorcjum: Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.

Konsorcjant: SkySnap sp. z o.o.
Konsorcjant: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Wydział Inżynierii Lądowej

MAST – Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji

POIR.01.01.01-00-0426/22

SkySnap w konsorcjum z Politechniką Warszawską realizuje projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej usługi inwentaryzacji masztów telekomunikacyjnych przy pomocy dronów z wykorzystaniem rozwiązań SI w pozyskiwaniu materiału do analiz opartych o cyfrowego bliźniaka, wraz z rozwiązaniem portalu/systemu dla klientów.

Beneficjent:
Lider konsorcjum: SkySnap sp. z o.o. 
Konsorcjant: Politechnika Warszawska

[/et_pb_section]