Pomiar terenu wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem drona ze skanerem laserowym!

Nasz klient, Biuro Projektowe HydroBIM, specjalizuje się w wykorzystaniu metodyki BIM (Building Information Modeling) w inwestycjach hydrotechnicznych. Są to na przykład, wały przeciwpowodziowe. Jak wiadomo, to budowle ciągnące się kilometrami. Tradycyjne pomiary geodezyjne przy tak rozległej budowli trwają tygodniami, a nawet miesiącami. Na szczęście można wykorzystać drony!

Cyfrowa geodezja w HydroBIM

HydroBIM specjalizuje się w digitalizacji płaskiej dokumentacji projektowej 2D do trójwymiarowego modelu 3D, w którym zawarte są szczegółowe dane o każdym, najdrobniejszym elemencie projektowanego obiektu. Metodyka BIM pozwala na podłączenie wielu źródeł danych, a końcowym wynikiem modelowania w BIM jest Cyfrowy Bliźniak, czyli wirtualny odpowiednik budowli.

BIM pozwala na zintegrowanie projektu z różnymi źródłami danych GIS i osadzenie Cyfrowego Bliźniaka w realnej, choć cyfrowej rzeczywistości.

Dane GIS, choć aktualne, trzeba zweryfikować na potrzeby inwentaryzacji stanu zerowego terenu przyszłej inwestycji. I tu wkraczają drony. Nalot LiDAR i powstała dzięki temu chmura punktów to niewspółmiernie lepsze ilościowo i jakościowo informacje, w porównaniu do tradycyjnego pomiaru naziemnego. No i ta oszczędność czasu! Nie mówimy o tygodniach czy miesiącach, ale o godzinach w zakresie pozyskania danych!

  • Zyskaj czas
  • Zyskaj wiedzę o terenie
  • Podejmuj lepsze decyzje
  • Zarządzaj placem budowy
  • Popraw komunikację pomiędzy zespołami

Cyfrowa geodezja w HydroBIM

Tomasz Rajpold, prezes HydroBIM mówi: “korzystając z danych uzyskanych z nalotów LiDAR i modelowaniu 3D w BIM możemy bardzo dokładnie określić wpływ inwestycji na środowisko. Potrafimy szczegółowo zinwentaryzować niezbędną kompensację przyrodniczą i w trakcie realizacji robót systematycznie monitorować postępy prac”.

Biorąc pod uwagę nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2021 r. poz. 784), która daje większe prawa oprotestowaniu inwestycji organizacjom społecznym, dobre przygotowanie inwestycji pod względem ochrony środowiska jest kluczowe. Drony pozwalają szybko i precyzyjnie uzyskać kompletne informacje także w tym zakresie.

Dane z drona umieszczone w portalu on-line SkySnap

Udostępnianie danych z dronów w Internecie

SkySnap udostępnił pozyskane dane z dronów w postaci portalu on-line, w którym dokonano integracji ortofotomapy z mapą do celów projektowych. Jest to świetny sposób na weryfikację aktualności materiałów geodezyjnych i inwentaryzację stanu zerowego. Docelowo portal posłuży za miejsce przechowywania danych fotogrametrycznych na cele kominikacji różnych uczestników procesu inwestycyjnego. Dane będą pozyskiwane w cykliczny sposób, aby umożliwić monitoring postępu prac. 

Dowiedz się Więcej i SkontaktuJ się z nami

Napisz do nas, Jeśli masz jakieś pytania, jesteś zainteresowany produtami czy też potrzebujesz rady lub wyceny. Nigdy nie otrzymasz od nas spamu!

Adres

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Telefon

512  969 164

E-mail

biuro@skysnap.pl