Drony w budownictwie!

Przygotowanie oferty na podstawie danych z drona

Już na etapie ofertowania kosztorysanci stają przed wyzwaniem poprawnej wyceny danej inwestycji na poszczególnych etapach: projektowania, przygotowania działki pod plac budowy oraz realizacji inwestycji. Aby wycena była precyzyjna i  uwzględniała potencjalne ryzyko, kluczem są aktualne i dokładne dane o terenie. Dostępne zasoby (zdjęcia satelitarne, geoportale, mapy do celów projektowych) nie dają tej gwarancji!

Poniższe zdjęcie pokazuje przypadek porównania danych pozyskanych za pomocą drona z ogólnodostępnym materiałem z zasobu geodezyjnego.

  • Zyskaj czas
  • Zyskaj wiedzę o terenie
  • Podejmuj lepsze decyzje
  • Zarządzaj placem budowy
Nie uwzględnienie istniejącej infrastruktury może doprowadzić do znacznego przekroczenia  zakładanego kosztu inwestycji oraz wydłużyć czas realizacji.

Aktualne dane o terenie inwestycji z drona!

Pomiar modelu terenu na potrzeby ofertowania

Drony pozwalają zobrazować istniejący stan terenu z dokładnością co do 1 dnia,
a pozyskany materiał w postaci ortofotomapy (nawet z rozdzielczością GSD 1 cm) może być już dostępny po 48h od złożenia zamówienia.
Jest to  materiał, który daje gwarancję wiarygodności, tak potrzebny na tym kluczowym etapie.

Porównanie mapy do celów projektowych ze stanem istniejącym wykazało rozbieżności.

Użycie dronów w projektowaniu inwestycji

Koncepcja architektoniczna, a następnie projekt wykonawczy nie powinny stanowić jedynie surowych dokumentów. Ważne jest, aby odnosiły się do przestrzeni, w której będą realizowane i będą dobrze wpisywały w istniejącą zabudowę. W tym celu na etapie projektowania można wykorzystać modele 3D mesh do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wpasowania projektu w istniejącą przestrzeń. 

Inwentaryzacja obiektów wokół planowanej inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji może dochodzić do naruszenia konstrukcji fundamentów czy pękania ścian. Z punktu widzenia inwestora ważne jest, aby zapobiegać takim sytuacjom i zabezpieczyć się przed nieuzasadnionymi roszczeniami. Na tym etapie inwentaryzacja stanu zerowego stanowi dla inwestora i generalnego wykonawcy swoistą polisę ubezpieczeniową.

Drony wsparciem w realizacji inwestycji

Dane pozyskane z drona  pozwalają na  rozliczenie  z podwykonawcami wykonanych prac.
Za przykład niech posłuży pomiar mas ziemnych humusu składowanego na obszarze planowanej inwestycji.

Wykonano porównanie z klasycznym pomiarem geodezyjnym. Różnica objętości wynosiła 15% ogólnej wartości i była spowodowana generalizacją pomiarów geodezyjnych. Zinwentaryzowany i przeanalizowany obszar miał powierzchnię około 1,5 ha.

 Kolejnym przypadkiem użycia dronów jest cykliczna kontrola poprawności wykonania prac budowlanych w odniesieniu do projektu wykonawczego. 

Powyższa analiza obrazuje rozbieżności wykonania ścian obiektu mieszkalno-użytkowego w Poznaniu.  Wykryte nieprawidłowości były spowodowane złą komunikacją między podwykonawcami, brakiem ciągłej kontroli w trakcie realizacji inwestycji oraz wieloma zmianami projektowymi.

Bardzo ważne dla odpowiedniego przebiegu procesu inwestycyjnego jest zarządzanie placem budowy. W tym celu istotne jest zbieranie cyklicznych i aktualnych informacji o budowie ze względu na dynamikę zmian w terenie. Najlepszym i najbardziej wydajnym sposobem jest tu wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych. Dane takie należy jednak uporządkować w czasie w odpowiednim systemie, który pozwoli na dodatkowe analizy oraz udostępnianie ich różnym uczestnikom procesu inwestycyjnego. Dedykowane narzędzia: portal on-line do udostępniania danych z drona, umożliwia dostęp do uporządkowanych danych, wykonywanie prostych pomiarów (odległości, powierzchni, objętości) oraz prezentowanie wyników analiz, np. w postaci map różnicowych lub tabeli robót ziemnych.

Dowiedz się Więcej i SkontaktuJ się z nami

Napisz do nas, Jeśli masz jakieś pytania, jesteś zainteresowany produtami czy też potrzebujesz rady lub wyceny. Nigdy nie otrzymasz od nas spamu!

Adres

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Telefon

512  969 164

E-mail

biuro@skysnap.pl