Pomiar kruszyw
za pomocą drona!

Ostatni miesiąc to wiele  żmudnych godzin spędzonych na czynnościach inwentaryzacyjnych? Zapewne te godziny pracy nie przekładają się bezpośrednio na wzrost przychodów dla Twojego przedsiębiorstwa. Jednak nie możemy o tym zapominać.  Obowiązek inwentaryzacji wynika z ustawy o rachunkowości.
Jest też jednym z elementów kontroli wewnątrz przedsiębiorstwa, który warto wykonywać okresowo. Dzięki kontroli możemy porównać  stan faktyczny ze stanem księgowym, a ewentualne rozbieżności szybko wyjaśniać. Okresowe sprawdzanie stanów pozwala w sposób jednoznaczny i rzetelny ocenić sytuację finansową i majątkową.

  • Zyskaj czas
  • Zyskaj wiedzę
  • Podejmuj lepsze decyzje
  • Zarządzaj majątkiem

Spis z natury dronem? 

Pomiary objętości z drona

Wszędzie gdzie potrzebujemy wykonać pomiary objętości mas, kruszyw, hałd, składowanych materiałów, urobku na kopalniach lub objętości wykopu pomiar z drona jest lepszą alternatywą w porównaniu do klasycznych metod pomiarowych. Sprawdźmy cztery najważniejsze korzyści użycia dronów do pomiaru objętości. 

Czas jest ważny! 

Ile trwa pomiar objętości z drona?

Zbieranie danych do inwentaryzacji odbywa się z powietrza, więc w minimalnym stopniu ingeruje w codzienne funkcjonowanie zakładu lub placu. Jedynie na czas zebrania materiału należy wstrzymać pracę  – zajmuje to nie dłużej niż 30 min. 

Ile trwa czas obliczeń danych z drona?

Czas opracowania już zebranych danych to około 2h wbiurze. Polega on w skrócie na przetworzeniu pozyskanych zdjęć do postaci mierzalnego modelu 3D. Na modelu wykonujemy pomiar objętości w programie PIX4D lub ArcGIS. Wynikiem pomiarów jest objętość danej hałdy kruszywa lub innego materiału. 

Jak wyglądają wyniki pomiarów objętości z dronów?

W zależności od zapotrzebowania zamawiający otrzymuje:

  • raporty pomiarowe z informacjami: objętość, rodzaj kruszywa, gęstość nasypowa, waga
  • mapy poglądowe rozliczanych składowisk
  • dostęp on-line do map, zdjęć, obliczeń, inwentaryzacji archiwalnych od ręki
  • modele 3D i wizualizacje 

Wyniki pomiarów dostarczamy w terminie 72h od złożenia zlecenia.

Jaka jest dokładność pomiarów objętości kruszyw z drona? 

Przeprowadziliśmy testy porównawcze metody klasycznej i opracowań z drona. Wyniki jednoznacznie pokazały, że pomiary z drona spełniają wymagane dokładności przy jednocześnie dużo krótszym czasie opracowania. Różnica pomiędzy wynikami pomiaru za pomocą odbiornika GNSS RTK i drona mieści się w granicy 1% objętości całej hałdy. Głównym wyróżnikiem modeli 3D z dronów jest brak generalizacji spowodowany punktowymi pomiarami GNSS. Hałda jest odwzorowana za pomocą milinów punktów, z których każdy posiada infromację o lokalizacji i wysokości. 

Dowiedz się Więcej i SkontaktuJ się z nami

Napisz do nas, Jeśli masz jakieś pytania, jesteś zainteresowany produtami czy też potrzebujesz rady lub wyceny. Nigdy nie otrzymasz od nas spamu!

Adres

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Telefon

512  969 164

E-mail

biuro@skysnap.pl